Paketler | VEFKHANE

PAKETLERİMİZ

Aşk, Sevgi , Muhabbet Vefk Paketi


  Bakım

  Ebced  Hesabı

  Esma Hesabı

  Üçlü Vefk

  Dörtlü Vefk    

  Beşli Vefk

  21 Gün Süre

Celp, Evlilik, Eş Vefk Paketi


  Bakım

  Ebced  Hesabı

  Esma Hesabı

  Dörtlü Vefk

  Beşli Vefk    

  Altılı  Vefk

  21 Gün Süre

Rızık, Bereket, Bolluk Vefk Paketi


  Bakım

  Ebced  Hesabı

  Esma Hesabı

  Beşli Vefk

  Altılı Vefk 

  Yedili Vefk

  21 Gün Süre

Hacet, İstek, Dilek Vefk paketi


  Bakım

  Ebced  Hesabı

  Esma Hesabı

  Sekizli Vefk

  Dokuzlu Vefk    

  Onlu  Vefk

  21 Gün Süre

Büyü - Sihir Bozma, Koruma Vefk Paketi


  Bakım

  Üçlü Vefk

  Dörtlü Vefk    

  Beşli Vefk

  Altılı Vefk

  Yedili Vefk

  21 Gün Süre

Şİfa, Nazar, Yıldız Yükseltme Vefk Paketi


  Bakım

  Üçlü Vefk

  Dörtlü Vefk    

  Beşli Vefk

  Dokuzlu Vefk

  Onlu VefkVefk

  21 Gün Süre

Kişisel - Manevi Gelişim Vefk Paketi


  Bakım

  Üçlü Vefk

  Dörtlü Vefk    

  Beşli Vefk

  Onlu Vefk

  Cennetül Esma Vefki

  21 Gün Süre

Özel İstek Vefk Paketi 1


  Kişiye Özel Bakım

  Kişiye Özel Ebced Hesabı

  Kişiye Özel Esmaül Hüsna Hesabı

  Koruma Vefki Hazırlanması

  Üçlü, Dörtlü, Beşli Vefk Harici Vefk Hazırlanması

  Onikili, Onüçlü, Ondokuzlu Vefk Hazırlanması

  Cennetül Esma Vefki 

Özel İstek Vefk Paketi 2


  Kişiye Özel Bakım

  Kişiye Özel Ebced Hesabı

  Kişiye Özel Esmaül Hüsna Hesabı

  Kişisel Gelişim Manevi Gelişim Vefki Hazırlama

  Üçlü, Dörtlü, Beşli Vefk Harici Vefk Hazırlanması

  Onikili, Onüçlü, Ondokuzlu Vefk Hazırlanması

  99'lu, 101'li 1001'li Vefk Hazırlanması

  Cennetül Esma Vefki 

Özel İstek Vefk Paketleri 3


  Bütün Vefk Çeşitleri

  Kişiye Özel Esma 

  41 gün Süre